Registration Agreement

Όροι χρήσης του φόρουμ του NcClub

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης του φόρουμ πριν την εγγραφή ή επίσκεψή σας, και να ανατρέξετε όποτε χρειαστείτε στο παρακάτω κείμενο για όποια αναγκαία ή χρήσιμη διευκρίνιση.
Οι ακόλουθοι Όροι Χρήσης θεσπίστηκαν για την διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των συζητήσεων σε αυτό το forum.
H εγγραφή και η συμμετοχή στο φόρουμ αυτό, σημαίνει πλήρη αποδοχή των κάτωθι όρων.

1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Προοίμιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του www.ncclub.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το www.ncclub.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του www.ncclub.gr.

Συλλογή και Χρήση Δεδομένων

Το www.ncclub.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα α) όταν ο επισκέπτης/χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του β) όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες του και γ) όταν επισκέπτεται τις σελίδες του.

* Υποχρεωτικά:
o Εικονικό Όνομα - Ψευδώνυμο χρήστη (username)
o Κωδικός Πρόσβασης (password)
o Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email)
o IP Addresses
+ (H διεύθυνση IP καθορίζεται από τον παροχέα (Internet Provider) της σύνδεσης μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο www.ncclub.gr. Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους, καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφαλείας των συστημάτων του www.ncclub.gr (server, data base, δικτύου κ.α ), ενώ παράλληλα αξιοποιείται για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων).
o Cookies
+ Το www.ncclub.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του www.ncclub.gr. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του www.ncclub.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του www.ncclub.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης του www.ncclub.gr μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του www.ncclub.gr, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του www.ncclub.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές).
* Προαιρετικά:
o Περιοχή Μόνιμης Κατοικίας
o Φύλο
o Προσωπική Ιστοσελίδα
o Ημερομηνία Γέννησης
o Απασχόληση
o Χόμπυ - Ενδιαφέροντα
o Στοιχεία για την ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω Internet (MSN, ICQ, Yahoo!, MSN και άλλοι Messengers)


Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους ( με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές ), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας.

Το www.ncclub.gr χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών/μελών για τρεις γενικούς λόγους:

* την ενημερωτική υποστήριξη των επισκεπτών/χρηστών του και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις
* την πρόσβαση και τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των μελών, είτε δημόσια στο forum, είτε με προσωπικά μηνύματα.
Ειδικότερα, αναφορικά με τις υπηρεσίες συνομιλιών και forum, το www.ncclub.gr δύναται να καταγράφει τα μηνύματα που αποστέλλονται από τους χρήστες / επισκέπτες με σκοπό να εξακριβώσει την ύπαρξη ή όχι παραβάσεων των όρων της παρούσης, αλλά σε καμία περίπτωση να γνωστοποιήσει το περιεχόμενο τους σε τρίτους.
Επιπλέον, στην περίπτωση των «δεσμών» προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.
Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης / επισκέπτης του www.ncclub.gr έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.
Επισκέπτες/χρήστες του www.ncclub.gr που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του www.ncclub.gr που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από www.ncclub.gr. Σε κάθε ενότητα ή υπηρεσία που μπορεί να περιέχει υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο υπάρχει προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, το www.ncclub.gr δεν φέρει καμία ευθύνη.

Διόρθωση / Διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων

Το www.ncclub.gr παρέχει στους χρήστες του τη δυνατότητα να διαγράψουν τα παραπάνω προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες, καθώς και να τα διορθώσουν ή να τα επικαιροποιήσουν. Οι χρήστες του www.ncclub.gr, που για δικούς τους λόγους επιθυμούν να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, μπορούν να υποβάλλουν το αίτημά τους μέσω της φόρμας επικοινωνίας του www.ncclub.gr, με τέτοιον τρόπο ώστε να αποδεικνύεται η ηλεκτρονική τους ταυτότητα. Η αδρανοποίηση μπορεί να γίνει , εφόσον η τελευταία τους δημοσίευση έχει δημιουργηθεί τουλάχιστον 30 ημέρες πριν και εφόσον οι χρήστες δεν έχουν παραβεί τους όρους πρόσβασης και χρήσης του www.ncclub.gr. Η διαδικασία της αδρανοποίησης μπορεί να γίνει σε διάστημα όχι μεγαλύτερο από 30 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.


2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ NCCLUB.GR
2.1.Γενικά

Το φόρουμ του NCCLUB δημιουργήθηκε και λειτουργεί για να εξυπηρετήσει το NCCLUB και τους χρήστες του.
Οι συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα, αφορούν θέματα σχετικά με την ενασχόληση (hobby) με την μοτοσυκλέτα. Τέλος, σε μικρότερη έκταση, καλύπτονται γενικά θέματα, όπως νέα από τον κόσμο της τεχνολογίας, κοινωνικά, αθλητικά κοκ.
Ο επισκέπτης ή χρήστης τoυ φόρουμ του NCCLUB κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων και υπηρεσιών παρέχεται "όπως είναι" και το NCCLUB αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή /και οποιουδήποτε περιεχομένου σελίδων /υπηρεσιών.
Ο επισκέπτης ή χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του NCCLUB και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχής υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Ο επισκέπτης ή χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης ή χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του φόρουμ του NCCLUB.

2.2. Θέματα σχετικά με το λογαριασμό σας στο φόρουμ
α) Εφ όσον επιθυμείτε να αποκτήσετε λογαριασμό στο φόρουμ του NCCLUB, οφείλετε να παράσχετε αληθείς πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που ζητούνται κατά τη διαδικασία εγγραφής και να φροντίζετε για την ενημέρωση αυτών των στοιχείων. Σε περίπτωση που η ΔΟ διαπιστώσει ανακριβείς πληροφορίες θα διαγράφει κατόπιν προειδοποιήσεως και εφ όσον οι εξηγήσεις δεν είναι ικανοποιητικές τον λογαριασμό του χρήστη.
β) Από τη στιγμή που ολοκληρωθεί η εγγραφή στο φόρουμ, οι χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των δημοσιεύσεών τους, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια που γίνεται υπό τον προσωπικό τους λογαριασμό.
Παρακαλείστε να ειδοποιείτε άμεσα την ΔΟ για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας και πιθανή παραβίαση ασφαλείας.
Για την αποφυγή τέτοιων καταστάσεων, φροντίζετε για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού σας και την έξοδο (logout) στο τέλος κάθε χρήσης. Το NCCLUB δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ζημίας ή βλάβης επακόλουθης της αδυναμίας των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παραπάνω οδηγία.

2.3. Θέματα σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας
Το NCCLUB διατηρεί το δικαίωμα της τροποποίησης και διακοπής προσωρινά ή και μόνιμα μέρους ή και του συνόλου των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του φόρουμ του, με ή και χωρίς προειδοποίηση των χρηστών.
Το NCCLUB και η ΔΟ του φόρουμ, διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του ή των κωδικών πρόσβασης, ή/ και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες που θεωρεί ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

2.4. Θέματα σχετικά με την ευθύνη του NCCLUB - Disclaimer
α) Περιορισμός Ευθύνης:
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το NCCLUB δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του NCCLUB στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.
Το NCCLUB δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το NCCLUB δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/ μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το NCCLUB δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση το NCCLUB.
β) Ευθύνη για Πληροφορίες και Συμβουλές:
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο και το φόρουμ του NCCLUB αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη ή χρήστη του δικτυακού τόπου και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/ και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Δεν προσφέρεται καμία εγγύηση για την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα και την απουσία ενδεχομένων λαθών στο υλικό που παρουσιάζεται στις σελίδες του δικτυακού τόπου. Η χρήση των υπηρεσιών γίνεται με πρωτοβουλία του χρήστη, στον οποίο ανήκει και η σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.
γ) Εξωτερικοί δεσμοί (links):
Η διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, η ποιότητα και η πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοτόπων και σελίδων στα οποία υπάρχουν παραπομπές μέσω δεσμών, δεν ελέγχεται. Η ακέραια σχετική ευθύνη ανήκει στα αντίστοιχα sites. Το NCCLUB σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ούτε αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων στους οποίους υπάρχουν παραπομπές, η ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
δ) Σχετικά με τις δημοσιεύσεις χρηστών:
Η ΔΟ του φόρουμ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την προβολή δημοσίευσης σε περίπτωση παράβασης των κανόνων περί δημοσιεύσεων που ορίζονται σε αυτό το κείμενο.
Το NCCLUB σε καμία περίπτωση δεν αποδέχεται ούτε ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες στις σελίδες του φόρουμ προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις.
Οι χρήστες του φόρουμ διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις που εκφράζουν με τις δημοσιεύσεις τους. Παρ όλα αυτά θέματα που έχουν δημοσιευθεί από κάποιον χρήστη, παραμένουν δημοσιευμένα, ακόμα και αν ο χρήστης έχει διαγραφεί ή αποχωρήσει, εκτός αν η ΔΟ κρίνει διαφορετικά.
Στην περίπτωση ειδοποίησης ή εκτίμησης της ΔΟ ότι περιεχόμενο δημοσιεύσεων θίγει τρίτα πρόσωπα, διατηρείται το δικαίωμα της άμεσης διαγραφής των αντίστοιχων δημοσιεύσεων ή ακόμα και του λογαριασμού του χρήστη που το δημοσίευσε.
ε) Σχετικά με τη δημοσίευση Αγγελιών:
Στις σελίδες του φόρουμ, υπάρχει πρόβλεψη για ύπαρξη Θεματικής Ενότητας αγγελιών, στην οποία μπορούν να δημοσιεύονται ανάλογα μηνύματα, σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι σχετικοί κανόνες δημοσίευσης αγγελιών.
Το NCCLUB δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την ποιότητα των αγαθών που αποκτώνται μέσω των αγγελιών αυτών, και η συναλλαγή δεσμεύει αποκλειστικά τον χρήστη και τον παροχέα του αγαθού. Ως εκ τούτου, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εμπλακεί το NCCLUB σε σχετική δικαστική διαφορά προκύπτουσα από τη συναλλαγή αυτή.
Στ) Κανόνες Συμπεριφοράς στο Φόρουμ - Κανόνες σχετικοί με τις δημοσιεύσεις
Oι δημοσιεύσεις στο φόρουμ αυτό, και η ενεργή συμμετοχή σε αυτό οφείλουν να συμφωνούν με τους ακόλουθους κανόνες οι οποίοι θεσπίστηκαν με σκοπό τη διασφάλιση της ομαλότερης δυνατής διεξαγωγής των συζητήσεων, την αποφυγή προβλημάτων, παρεξηγήσεων και απρόβλεπτων καταστάσεων. Παρακαλούμε ελέγξτε τις επιμέρους κατηγορίες του forum για τυχόν ύπαρξη συμπληρωματικών κανόνων, οι οποίοι ισχύουν παράλληλα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

2.5. Δομή, αισθητική και ευανάγνωστο των δημοσιεύσεων:
α) Μη γράφετε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα. Ο συγκεκριμένος τρόπος γραφής στο Internet υποδηλώνει ότι "φωνάζετε" και είναι κουραστικό για τους άλλους χρήστες. Αν θέλετε να τονίσετε κάτι, χρησιμοποιήστε αντί αυτών, bold χαρακτήρες.
β) Μη γράφετε με greeklish! Η ανάγνωση μηνυμάτων γραμμένων με τέτοιο τρόπο, είναι πολύ δύσκολη και κουραστική. Να θεωρηθεί δεδομένη η επίπληξη χρήστη που συνεχίζει παρά την παρούσα διευκρίνιση, καθώς επίσης και η επεξεργασία ή ακόμα και διαγραφή του/ των εν λόγω μηνύματος/ των από την ΔΟ.
γ) Ελέγξτε το μήνυμά σας πριν το δημοσιεύσετε καθώς και μετά -υπάρχει επιλογή προεπισκόπησης (preview) κατά την επεξεργασία ενός μηνύματος- για τυχόν απροσεξίες που πιθανώς να δώσουν διαφορετική ερμηνεία στη δημοσίευσή σας. Υπάρχει επίσης η επιλογή μορφοποίησης (edit) ενός μηνύματος για μικρό χρονικό διάστημα μετά την δημοσίευσή του, και συνίσταται η χρήση της επιλογής αυτής σε περίπτωση μικρής αλλαγής του περιεχομένου ή κάποιας σχετικής προσθήκης ή διόρθωσης ορθογραφικών λαθών, και η αποφυγή δημιουργίας νέας δημοσίευσης αντί αυτού.
δ) Προσπαθήστε να διατηρείτε συνοχή και λογική σειρά στα λεγόμενά σας, καθώς επίσης φροντίστε ώστε η δημοσίευση να είναι ευανάγνωστη και καλαίσθητη. Για το λόγο αυτό, εάν το μήνυμα είναι αρκετά μεγάλο, καλό είναι να το χωρίζετε σε διακριτές παραγράφους. Χρησιμοποιείστε κατάλληλα μεγέθη και στυλ (έντονα, πλάγια) για να τονίσετε ότι χρειάζεται.
ε) Τα μηνύματα πρέπει να δημοσιεύονται στη Θεματική Ενότητα που σχετίζεται με το περιεχόμενό τους. Φροντίστε έτσι ώστε ο τίτλος να είναι σχετικός με το μήνυμα και κατατοπιστικός. Στην περίπτωση δημοσίευσης σε λάθος ενότητα ή χρήσης λανθασμένου, ανεπαρκούς ή παραπλανητικού τίτλου, οι Διαχειριστές έχουν το δικαίωμα μετακίνησης και μορφοποίησης ή και διαγραφής των μηνυμάτων.
στ) Μη δημοσιεύετε πάνω από μία φορά το ίδιο μήνυμα. Σε τέτοια περίπτωση, τα διπλά και τριπλά μηνύματα θα διαγράφονται όταν και εφ όσον γίνουν αντιληπτά, είτε βρίσκονται στην ίδια, είτε σε διαφορετική Θεματική Ενότητα, και θα παραμένει μόνο ένα.
ζ) Φροντίζετε να πατάτε το κουμπί Απάντησης [Reply] και όχι δημιουργίας νέου θέματος, όταν απαντάτε σε κάποιο ήδη υπάρχον θέμα. Ανάλογα, λανθασμένα μηνύματα, πιθανώς να μεταφέρονται.
η) Το φόρουμ παρέχει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε μέσω προσωπικού μηνύματος με κάποιο άλλο μέλος. Συνεπώς, θα πρέπει να αποφεύγονται οι συζητήσεις μεταξύ δύο χρηστών με τη μορφή των δημοσιεύσεων.
θ) Το περιεχόμενο των μηνυμάτων θα πρέπει να είναι σαφές και ουσιώδες, ώστε να μη δημιουργούνται απορίες ή να παραπλανούνται οι αναγνώστες. Άχρηστα ή ανούσια μηνύματα θα διαγράφονται, μόλις γίνουν αντιληπτά. Αποφύγετε τις μονολεκτικές ή προφανείς απαντήσεις.
ι) Θέματα άσχετα με τα θέματα που υπάγονται στις διάφορες ενότητες του φόρουμ, πρέπει να δημοσιεύονται στη Γενική Συζήτηση. Σε περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος δεν σχετίζεται με τα θέματα με τα οποία ασχολείται -ακόμα και σε γενικότερο πλαίσιο- το φόρουμ αυτό, ή το ύφος του κρίνεται από τους Συντονιστές ότι δεν ταιριάζει σε καμία ενότητα, το εν λόγω μήνυμα πιθανώς να μεταφερθεί.
ια) Όταν απαντάτε σε ένα υπάρχον θέμα, παραμείνετε κοντά στο περιεχόμενο που ήδη συζητείται. Απαντήσεις άσχετες προς το αρχικό θέμα, μπορεί να διασπώνται και να μετακινούνται σε νέο Θέμα, με νέο σχετικό τίτλο και ένδειξη "Μεταφέρθηκε", από τους Διαχειριστές.
ιβ) Πριν δημιουργήσετε νέο Θέμα Συζήτησης, ελέγξτε μήπως το θέμα συζητείται ήδη αλλού, ή έχει καλυφθεί στο παρελθόν. Χρησιμοποιείστε τη δυνατότητα "Εύρεσης" [Search] για να εντοπίσετε το υλικό που σας ενδιαφέρει.
ιγ) Καθώς στο φόρουμ υπάρχουν Ενότητες μη ορατές σε μη εξουσιοδοτημένους σχετικά χρήστες (π.χ. ενότητα για τους Διαχειριστές ή άλλη αντίστοιχη), πιθανώς να σας Παρουσιαστεί ανάλογο μήνυμα μη δυνατής πρόσβασης όταν προσπαθείτε να δείτε κάποιο σύνδεσμο μέσα στο φόρουμ. Είναι, φυσικά, απολύτως λογικό. Όταν πληροίτε τις προϋποθέσεις που απαιτεί η ανάλογη ενότητα, θα ενημερωθείτε με σχετικό email.

2.6. Περιεχόμενο, κοσμιότητα, και ύφος των δημοσιεύσεων και επικοινωνία με την ΔΟ:
α) Η κριτική είναι καλοδεχούμενη, όταν είναι κόσμια και αναφέρεται σε ιδέες και διατυπώσεις και όχι σε πρόσωπα. Μπορείτε να ασκείτε κριτική στις ιδέες όχι όμως και στους ανθρώπους. Εάν υποπέσει στην αντίληψη της ΔΟ παρουσία μηνυμάτων που παραβαίνουν αυτόν τον κανόνα, αυτά θα μορφοποιηθούν χωρίς προειδοποίηση, και το προσβλητικό κομμάτι θα αφαιρεθεί.
β) Δεν επιτρέπονται επιθέσεις σε άλλους χρήστες ή Διαχειριστές. Συγκεκριμένα, η δυσφήμηση, ο χλευασμός, η επιθετική ειρωνεία και κάθε είδους προσωπικές προσβολές θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση, και θα υπάρχει σύσταση προς το μέλος και σε περίπτωση υποτροπής περιορισμός πρόσβασης του μέλους για ένα χρονικό διάστημα.
γ) Συζητήσεις που παραβαίνουν τους κανόνες που ορίζονται στο κείμενο αυτό, πρέπει να μη συνεχίζονται από τους χρήστες. Για την αποφυγή αυτού του φαινομένου, πιθανώς κάποια Θέματα Συζήτησης να κλειδώνονται από τους Διαχειριστές. Ενστάσεις, και υποδείξεις για ύπαρξη τέτοιων συζητήσεων δεν επιτρέπεται να γίνονται σε νέα δημοσίευση, αλλά με αποστολή προσωπικού μηνύματος στους Διαχειριστές. Σε αντίθετη περίπτωση θα διαγράφονται με ταυτόχρονο περιορισμό πρόσβασης του μέλους για ένα χρονικό διάστημα.
δ) Συνεχιζόμενες παραβάσεις των Όρων Χρήσης, θα συνεπάγονται διαγραφή μηνυμάτων, προσωπικές επιπλήξεις των χρηστών που προβαίνουν σε αυτές, και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης αυτών, απαγόρευση πρόσβασης ανάλογα με την περίπτωση.
ε) Ενέργειες των Διαχειριστών αφορούν δημοσιεύσεις (Μετακίνηση, κλείδωμα κλπ) θα γίνονται αυτόνομα και άμεσα από τον αρμόδιο ή άλλον Διαχειριστή που έχει τα σχετικά δικαιώματα.
στ) Η εγγραφή του ίδιου χρήστη με πολλαπλούς λογαριασμούς απαγορεύεται. Η διεύθυνση ΙΡ καταγράφεται. Δεύτεροι και τρίτοι λογαριασμοί θα διαγράφονται μόλις γίνονται αντιληπτοί, με ενδεχόμενη διαγραφή και του αρχικού λογαριασμού ή απαγόρευση πρόσβασης.
ζ) Απαγορεύονται οι συστάσεις από έναν χρήστη σε άλλον σχετικά με τη συμπεριφορά του δεύτερου. Αρμόδιοι για το θέμα είναι οι Διαχειριστές, και οι χρήστες που παρατηρούν ενοχλητική συμπεριφορά από κάποιο άτομο, μπορούν να το αναφέρουν στη ΔΟ με προσωπικό μήνυμα, οι οποίοι θα επιληφθούν του ζητήματος κατά την κρίση τους.
η) Απαγορεύονται οι συστάσεις τη ΔΟ σχετικά με αργοπορία αντίδρασης. Θεωρείται δεδομένη κάποια καθυστέρηση. Εάν έχετε κάποια σχετική ένσταση το καλύτερο είναι να στείλετε προσωπικό μήνυμα στη ΔΟ.
θ) Προσωπικά θέματα που δεν έλαβαν χώρα εντός του φόρουμ δεν το αφορούν. Τέτοια θέματα καλό είναι να μην δημοσιοποιούνται στο φόρουμ του ncclub, και εάν γίνει αντιληπτό ότι θίγουν τρίτους θα εφαρμόζονται οι ανάλογες διατάξεις.
ι) Πληροφορίες ιδιωτικής φύσης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από τα μέλη στο φόρουμ. Στην περίπτωση αναφοράς προσωπικών στοιχείων χρήστη από άλλον, το μήνυμα μόλις γίνει αντιληπτό θα διαγράφεται ή και θα μορφοποιείται κατάλληλα και η ΔΟ θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης.
ια) Απαγορεύεται το spamming μέσω του φόρουμ, είτε στις δημόσιες συζητήσεις είτε σε προσωπικά μηνύματα, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Επίσης απαγορεύεται η διαφήμιση εταιρειών, εμπορικών προϊόντων ή και υπηρεσιών κάθε είδους. Επιτρέπεται βέβαια η συζήτηση πάνω σε προϊόντα και εταιρείες σχετικά με τη διαθεσιμότητα προϊόντων, όταν αυτή διέπεται από πνεύμα ανταλλαγής πληροφοριών, σέβεται όρια που ορίζει η κοινή λογική και δεν συνιστάται, κατά την κρίση της ΔΟ, έμμεση (γκρίζα) διαφήμιση . Τα μηνύματα που περιέχουν spam (στην περίπτωση αυτή διαγράφονται και οι λογαριασμοί) καθώς και εκείνα που αποτελούν διαφήμιση θα διαγράφονται ή θα μορφοποιούνται κατάλληλα, και θα γίνεται σύσταση στον χρήστη που τα δημοσίευσε.
ιβ) Όσα μέλη σχετίζονται επαγγελματικά με τα αντικείμενα ενασχόλησης του nccub υποχρεούνται να αναγράφουν την επωνυμία της εταιρίας τους στην υπογραφή ή στο username τους. Στην υπογραφή μπορεί προαιρετικά να διευκρινίζεται η επαγγελματική τους ιδιότητα (αντιπρόσωπος, έμπορος, πωλητής, τεχνικός κ.λπ.), αλλά απαγορεύεται η ανάρτηση διεύθυνσης, στοιχείων επικοινωνίας, φωτογραφιών προϊόντων της εταιρίας, καθώς και σλόγκαν που σχετίζονται με αυτή. Το λογότυπο της εταιρίας επιτρέπεται μόνο στο avatar.
ιγ) Στις υπογραφές των μελών απαγορεύεται οποιοδήποτε περιεχόμενο απαγορεύεται από τους γενικούς κανόνες δημοσιεύσεων και επιπλέον εικόνες και αναφορές σε sites εμπορικής φύσεως και forum κάθε είδους, καθώς και σε blogs συναφών αντικειμένων με αυτά του ncclub.

2.7. Νομικά ζητήματα
Οι συμμετέχοντες στο forum του NCCLUB δεν επιτρέπεται να δημοσιεύουν δυσφημιστικό, προσβλητικό ή υλικό οποιουδήποτε άλλου είδους που μπορεί να παραβιάζει τους νόμους του Ελληνικού Κράτους.

Ιδίως, απαγορεύονται αυστηρά:
α) Η ανάρτηση, δημοσίευση, αναφορά συνδέσμων και η εν γένει συζήτηση σχετικά με παράνομο λογισμικό ή μεθόδους εξουδετέρωσης της προστασίας λογισμικού (serial number, key generator, crack κλπ) καθώς επίσης και κάθε άλλου περιεχομένου (εικόνες,videos, μουσικά κομμάτια κοκ) υλικού που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
β) Αγγελίες ή προσφορές για διάθεση απαγορευμένων από την ισχύουσα νομοθεσία αγαθών. Σε αυτά περιλαμβάνονται προϊόντα που θίγουν τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας όπως ταινίες και ηχογραφημένες εκτελέσεις μουσικών κομματιών.
γ) Η ανάρτηση, δημοσίευση, και αναφορά συνδέσμων, κειμένων, εικόνων, εικόνων ή βίντεο που περιέχουν υλικό που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή με άλλον τρόπο αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/ και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.
δ) Η πρόκληση βλάβης σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.
ε) Η μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή /και συνεργασία του χρήστη με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
στ) Η ανάρτηση, δημοσίευση, και αναφορά συνδέσμων προς υλικό για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη e-mails και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
ζ) Η παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή/ και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών).
Η) Η αναγραφή υβριστικών ή προσβλητικών εκφράσεων.
Θ) Οι εκφράσεις που θίγουν φιλοσοφικές, σεξουαλικές, κομματικές, θρησκευτικές, ή άλλες προτιμήσεις του κάθε μέλους.
Ι) Οι αμιγώς θρησκευτικές, κομματικές συζητήσεις ή εθνικές αντιπαραθέσεις καθώς και η αναφορά σε δημόσια πρόσωπα.
κ) Η δημοσίευση θεμάτων με σεξουαλικό περιεχόμενο καθώς και δημοσίευση συνδέσμων (links) ή παραπομπών σε ιστοσελίδες με σεξουαλικό περιεχόμενο. Το παρόν forum είναι ανοικτό σε πρόσωπα ανεξαρτήτως ηλικίας.
λ) Η αναδημοσίευση. Περικοπές κειμένων δημοσιευμένες σε άλλα μέσα (περιοδικά, εφημερίδες, βιβλία, ιστοσελίδες κλπ) μπορούν να δημοσιεύονται μόνο με σαφή αναφορά της πηγής, του συγγραφέα και μέσα στα πλαίσια ενημερωτικού χαρακτήρα.

Οποιοδήποτε μήνυμα παραβιάζει τους κανόνες ή δεν ταιριάζει, κατά την κρίση των Διαχειριστών ή του ιδιοκτήτη του ncclub, με το ύφος και το περιεχόμενο του forum, μπορεί να κλειδώνεται ή να διαγράφεται κατά περίπτωση. Ο δε συγγραφέας του θα υπόκειται, κατά την κρίση των Διαχειριστών, σε προσωρινό ή μόνιμο περιορισμό πρόσβασης στο ncclub forum (ban) μετά από προειδοποίηση.

2.8. Ειδικοί Κανόνες
Α. Αγγελίες
α) Ο χώρος αγγελιών του NCCLUB δημιουργήθηκε για την εξυπηρέτηση των μελών και δεν είναι χώρος αγγελιών με την ευρύτερη έννοια ούτε προσφέρεται για παραεμπόριο. Κάθε μέλος που έχει συμπληρώσει 10 ημέρες από την εγγραφή του στο NCCLUB και έχει αναρτήσει τουλάχιστον 20 μηνύματα στις θεματικές μας ενότητες (κατηγορίες) μπορεί να δημοσιεύσει έως 16 αγγελίες τον χρόνο, αποκλειστικά και μόνο για τον εαυτό του και σε καμία περίπτωση για λογαριασμό τρίτων (φίλων κλπ). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και πάντοτε υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα δεν υποκρύπτεται κάποιου είδους παραεμπόριο, ο διαχειριστής της κατηγορίας μπορεί, κατά την κρίση του, να επιτρέπει την υπέρβαση αυτού του ορίου.
β) Το NCCLUB και η ΔΟ δεν έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν τις αγοραπωλησίες και τις συναλλαγές, από άποψης ποιότητας, ασφάλειας, νομιμότητας, τιμής και λοιπών χαρακτηριστικών, δεν εγγυώνται την ταυτότητα των χρηστών που λαμβάνουν μέρος στις συναλλαγές, δεν έχουν κανένα χρηματικό ή ανάλογο όφελος από τις συναλλαγές και δεν φέρουν καμία ευθύνη σε κάθε περίπτωση βλάβης, ζημίας ή απάτης.
γ) Επιτρέπονται προς δημοσίευση αγγελίες που σχετίζονται μόνο με τα συναφή αντικείμενα του ncclub όπως αυτά διαμορφώνονται στις επί μέρους κατηγορίες του. Απαγορεύονται, ως εκ τούτου, αγγελίες απολύτως άσχετες, όπως (ενδεικτικά): ακίνητα, "λευκές" ηλεκτρικές συσκευές [πλυντήρια, κουζίνες και παρεμφερή].
δ) Υποχρεούστε να διευκρινίζετε με επαρκή σαφήνεια στον τίτλο κάθε αγγελίας το αντικείμενο πώλησης.
ε) Όταν επιτευχθεί ο σκοπός της αγγελίας, για την ομαλή λειτουργία των αγγελιών και του χρόνου των ενδιαφερομένων μελών είναι υποχρεωτική η ενημέρωση ότι η αγγελία κλείνει, με ένα απλό μήνυμα π.χ. “επωλήθη”.
στ) Στην αγγελία υποχρεούστε να αναφέρετε και τη τιμή προσφοράς.
ζ) Απαγορεύεται η “προώθηση” (UP) της αγγελίας από τον συντάκτη της, εκτός αν αυτός μειώσει την τιμή του. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο αρμόδιος συντονιστής θα τροποποιεί το αρχικό μήνυμα. Σημείωση: Ως μείωση τιμής θεωρείται και η προσθήκη επιπλέον συναφών αντικειμένων στην αγγελία χωρίς αύξηση της τιμής της.
η) Απαγορεύονται μηνύματα με άσκοπο περιεχόμενο όπως “έχεις π.μ.”, “σου έστειλα τα στοιχεία μου” κλπ τα οποία θα διαγράφονται από τον εκάστοτε υπεύθυνο διαχειριστή. Σε περίπτωση συνεννόησης με π.μ. ο χρήστης ειδοποιείται αυτόματα από τη πλατφόρμα.
θ) Απαγορεύονται τα υποτιμητικά ή ενθουσιώδη σχόλια σχετικά με την τιμή ή το προσφερόμενο είδος.
ι) Απαγορεύεται η ανάρτηση μηνυμάτων (σε οποιαδήποτε θεματική ενότητα του NCCLUB) τα οποία έχουν κατά την κρίση της ΔΟ μοναδικό σκοπό την αύξηση του αριθμού των μηνυμάτων ενός μέλους (postcount) με σκοπό την εκπλήρωση των κριτηρίων δημοσίευσης αγγελίας που αναφέρονται στο (α) του παρόντος.
ια) Αν ο πωλητής είναι επίσημος έμπορος η αγγελία θα μεταφέρεται στις προσφορές καταστημάτων (αν δεν έχει ήδη τοποθετηθεί εκεί).
ιβ) Μη συμμόρφωση- και ως τέτοια θεωρείται και η υπόνοια διενέργειας παραεμπορίου - με τους κανονισμούς αγγελιών θα έχει ως αποτέλεσμα διαδοχικά, σύσταση προς το μέλος με ταυτόχρονο κλείδωμα της αγγελίας ή / και διαγραφή της έως και αποκλεισμός πρόσβασης.
ιγ) Η δυνατότητα να καταχωρείτε αγγελίες είναι προνόμιο. Στόχο έχουν την εξυπηρέτηση της κοινότητας. Οι διαχειριστές εφόσον κρίνουν ή έχουν βάσιμες υποψίες ότι οι καταχωρίσεις σας δεν εξυπηρετούν την κοινότητα  μπορούν να σας στερήσουν το προνόμιο αυτό βασισμένοι στην κρίση τους, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση αναλυτικής ενημέρωσής σας για τους λόγους που τους οδήγησαν σε αυτό.
Β. Ερωτήσεις
α) Χρησιμοποιείστε την αναζήτηση (search) του φόρουμ, και ανατρέξτε στις ανάλογες θεματικές ενότητες. Συνήθως οι πιο πολλές ερωτήσεις έχουν απαντηθεί αρκετές φορές παλαιότερα.
β) Μην ξεχνάτε ότι οι υπόλοιποι χρήστες δεν είναι υποχρεωμένοι να σας απαντήσουν. Ζητήστε ευγενικά και αναλύστε κατατοπιστικά τις ερωτήσεις σας, και το πιο πιθανό είναι να λάβετε ανταπόκριση. Γενικές ερωτήσεις και ασαφή μηνύματα είναι δύσκολο να απαντηθούν.
γ) Ο χρόνος που διαθέτουν οι άλλοι χρήστες για να σας απαντήσουν είναι καθαρά εθελοντικός, ένα ευχαριστώ σε όποιον προδιατέθηκε να σας βοηθήσει, επιτυχημένα ή όχι, είναι πάντα ευπρόσδεκτο.



2.9. ΙΣΧΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Οι παρόντες κανόνες ισχύουν από την ανάρτησή τους και ειδικότερα από την στιγμή της ανακοίνωσης της ανάρτησής τους στην κατηγορία ανακοινώσεων καθώς και στην γενική κατηγορία. Τα μέλη που θα γράψουν μήνυμα μετά την ημέρα και ώρα ανακοίνωσης θεωρείται ότι τους έχουν αποδεχθεί.

Οι κανόνες μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή, κατά την κρίση των Διαχειριστών και μετά από έγκριση του ιδιοκτήτη του ncclub. Η τροποποίηση θα ανακοινωθεί στον κατάλληλο χώρο του forum και θα ισχύει για όλα τα μέλη. Τα μέλη πάντοτε θεωρείται ότι γνωρίζουν και αποδέχονται τους κανόνες λειτουργίας.
Σε περίπτωση αμφιβολίας θεμάτων ερμηνείας των κανόνων, αλλά και πρότασης πιθανής βελτίωσής τους, τα μέλη μπορούν να απευθύνονται αποκλειστικά με προσωπικό μήνυμα στην ΔΟ.

Privacy Policy

A. Introduction
1. The privacy of our website visitors is very important to us, and we are
committed to safeguarding it. This policy explains what we do with your
personal information.
2. Consenting to our use of cookies in accordance with the terms of this policy
when you first visit our website permits us to use cookies every time you visit
our website.
B. Credit
1. This document was created using a template from SEQ Legal
(seqlegal.com) and modified by vpnMentor (www.vpnmentor.com)
C. How we collect your personal data
The following types of personal information may be collected, stored, and used:
1. Information about your computer including your IP address, geographical
location, browser type and version, and operating system
2. Information about your visits to and use of this website including the
referral source, length of visit, page views, and website navigation paths.
3. Information that you enter when you register with our website, such as
your email website.
4. Information that you enter when you create a profile on our website. For
example, your name, profile pictures, gender, birthday, relationship
status, interests and hobbies, educational details, and employment
details.
5. Information that you enter in order to set up subscription to our emails
and/or newsletters.
6. Information that is generated while using our website, including when,
how often, and under what circumstances you use it.
7. Information relating to anything you purchase, services you use, or
transaction you make through our website, which includes your name,
address, telephone number, email address, and credit card details.
8. Information that you post to our website with the intention of publishing
it on the internet.
9. Any other personal information you send to us.
D. Using Personal Information
Personal information submitted to us through our website will be used for the
purposes specified in this policy or on the relevant pages of the website. We may
use your personal information for the following:
1. Administering our website and business
2. Personalizing our website for you
3. Enabling your use of the services available on our website
4. Sending you goods purchased through our website
5. Supplying services purchased through our website
6. Sending statements, invoices, and payment reminders to you, and
collecting payments from you.
7. Sending you on-marketing commercial communications
8. Sending you email notifications you have specifically requested.
9. Sending you our email newsletter if you signed up for it (you can
unsubscribe at any time).
10.Sending you marketing communications relating to our business or the
businesses of third parties which we think may be of interest to you.
11. Providing third parties with statistical information about our users.
12. Dealing with inquiries and complaints made by or about you relating to
our website
13.Keeping our website secure and prevent fraud.
14.Verifying compliance with the terms and conditions governing the use of
our website.
15. Other uses.
If you submit personal information for publication on our website, we will publish
and otherwise use that information in accordance with the license you grant us.
Your privacy settings can be used to limit the publication of your information on our
website and can be adjusted using privacy controls on the website.
We will not, without your expressed consent, supply your personal information to
any third party for their or any other third party’s direct marketing.
E. Disclosing personal information
We may disclose your personal information to any of our employees, officers,
insurers, professional advisers, agents, suppliers, or subcontractors as reasonably
necessary for the purposes set out in this policy.
We may disclose your personal information to any member of our group of
companies (this means our subsidiaries, our ultimate holding company and all its
subsidiaries) as reasonably necessary for the purposes set out in this policy.
We may disclose your personal information:
1. to the extent that we are required to do so by law;
2. in connection with any ongoing or prospective legal proceedings;
3. in order to establish, exercise, or defend our legal rights (including providing
information to others for the purposes of fraud prevention and reducing
credit risk);
4. to the purchaser (or prospective purchaser) of any business or asset that we
are (or are contemplating) selling; and
5. to any person who we reasonably believe may apply to a court or other
competent authority for disclosure of that personal information where, in our
reasonable opinion, such court or authority would be reasonably likely to
order disclosure of that personal information.
Except as provided in this policy, we will not provide your personal information to
third parties.
F. International data transfers
1. Information that we collect may be stored, processed in, and transferred
between any of the countries in which we operate in order to enable us to
use the information in accordance with this policy.
2. Information that we collect may be transferred to the following countries
which do not have data protection laws equivalent to those in force in the
European Economic Area: the United States of America, Russia, Japan,
China, and India.
3. Personal information that you publish on our website or submit for
publication on our website may be available, via the internet, around the
world. We cannot prevent the use or misuse of such information by others.
4. You expressly agree to the transfers of personal information described in
this Section F.
G. Retaining personal information
1. This Section G sets out our data retention policies and procedure, which are
designed to help ensure that we comply with our legal obligations regarding
the retention and deletion of personal information.
2. Personal information that we process for any purpose or purposes shall not
be kept for longer than is necessary for that purpose or those purposes.
3. Without prejudice to article G-2, we will usually delete personal data falling
within the categories set out below at the date/time set out below:
a. personal data type will be deleted {ENTER DATE/TIME}; and
b. {ENTER ADDITIONAL DATES/TIMES}.
4. Notwithstanding the other provisions of this Section G, we will retain
documents (including electronic documents) containing personal data:
a. to the extent that we are required to do so by law;
b. if we believe that the documents may be relevant to any ongoing or
prospective legal proceedings; and
c. in order to establish, exercise, or defend our legal rights (including
providing information to others for the purposes of fraud prevention
and reducing credit risk).
H. Security of your personal information
1. We will take reasonable technical and organizational precautions to prevent
the loss, misuse, or alteration of your personal information.
2. We will store all the personal information you provide on our secure
(password- and firewall-protected) servers.
3. All electronic financial transactions entered into through our website will be
protected by encryption technology.
4. You acknowledge that the transmission of information over the internet is
inherently insecure, and we cannot guarantee the security of data sent over
the internet.
5. You are responsible for keeping the password you use for accessing our
website confidential; we will not ask you for your password (except when
you log in to our website).
I. Amendments
We may update this policy from time to time by publishing a new version on our
website. You should check this page occasionally to ensure you understand any
changes to this policy. We may notify you of changes to this policy by email or
through the private messaging system on our website.
J. Your rights
You may instruct us to provide you with any personal information we hold about
you; provision of such information will be subject to the following:
1. the payment of a fee {ENTER FEE IF RELEVANT}; and
2. the supply of appropriate evidence of your identity ({ADJUST TEXT TO
REFLECT YOUR POLICY for this purpose, we will usually accept a photocopy
of your passport certified by a notary plus an original copy of a utility bill
showing your current address}).
We may withhold personal information that you request to the extent permitted by
law.
You may instruct us at any time not to process your personal information for
marketing purposes.
In practice, you will usually either expressly agree in advance to our use of your
personal information for marketing purposes, or we will provide you with an
opportunity to opt out of the use of your personal information for marketing
purposes.
K. Third party websites
Our website includes hyperlinks to, and details of, third party websites. We have no
control over, and are not responsible for, the privacy policies and practices of third
parties.
L. Updating information
Please let us know if the personal information that we hold about you needs to be
corrected or updated.
M. Cookies
Our website uses cookies. A cookie is a file containing an identifier (a string of
letters and numbers) that is sent by a web server to a web browser and is stored
by the browser. The identifier is then sent back to the server each time the browser
requests a page from the server. Cookies may be either “persistent” cookies or
“session” cookies: a persistent cookie will be stored by a web browser and will
remain valid until its set expiry date, unless deleted by the user before the expiry
date; a session cookie, on the other hand, will expire at the end of the user session,
when the web browser is closed. Cookies do not typically contain any information
that personally identifies a user, but personal information that we store about you
may be linked to the information stored in and obtained from cookies. {SELECT
ACCURATE PHRASING We use only session cookies / only persistent cookies / both
session and persistent cookies on our website.}
1. The names of the cookies that we use on our website, and the purposes for
which they are used, are set out below:
a. we use Google Analytics and Adwords on our website to recognize a
computer when a user {INCLUDE ALL USES THAT COOKIES ARE USED
FOR ON YOUR SITE visits the website / track users as they navigate the
website / enable the use of a shopping cart on the website / improve the
website’s usability / analyze the use of the website / administer the
website / prevent fraud and improve the security of the website /
personalize the website for each user / target advertisements which may
be of particular interest to specific users / describe purpose(s)};
2. Most browsers allow you to refuse to accept cookies—for example:
a. in Internet Explorer (version 10) you can block cookies using the
cookie handling override settings available by clicking “Tools,”
“Internet Options,” “Privacy,” and then “Advanced”;
b. in Firefox (version 24) you can block all cookies by clicking “Tools,”
“Options,” “Privacy,” selecting “Use custom settings for history” from
the drop-down menu, and unticking “Accept cookies from sites”; and
c. in Chrome (version 29), you can block all cookies by accessing the
“Customize and control” menu, and clicking “Settings,” “Show
advanced settings,” and “Content settings,” and then selecting “Block
sites from setting any data” under the “Cookies” heading.
Blocking all cookies will have a negative impact upon the usability of many
websites. If you block cookies, you will not be able to use all the features on our
website.
3. You can delete cookies already stored on your computer—for example:
a. in Internet Explorer (version 10), you must manually delete cookie
files (you can find instructions for doing so
at http://support.microsoft.com/kb/278835 );
b. in Firefox (version 24), you can delete cookies by clicking “Tools,”
“Options,” and “Privacy”, then selecting “Use custom settings for
history”, clicking “Show Cookies,” and then clicking “Remove All
Cookies”; and
c. in Chrome (version 29), you can delete all cookies by accessing the
“Customize and control” menu, and clicking “Settings,” “Show
advanced settings,” and “Clear browsing data,” and then selecting
“Delete cookies and other site and plug-in data” before clicking “Clear
browsing data.”
4. Deleting cookies will have a negative impact on the usability of many
websites.